logo
  • February 29, 2016
  • Comments Off on Properties

Properties

ซีลยางทนน้ำมัน ซีลยางทนน้ำมัน เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Oil Rubber Seals วัตถุดิบที่นิยมนำมาใล้เป็นซีลยางทนน้ำมันได้แก่ ซีลยางเอ็นบีอาร์ ซีลยางไวตัน ลักษณะการนำไปใช้งานเช่น ซีลยางวีแพ็คกิ้ง ซีลยางยูคัพ ซีลยางไฮดรอลิก ซีลยางกระบอกสูบ เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางทนแรงดัน ซีลยางทนแรงดัน ลักษณะการนำไปใช้งาน เช่นซีลยางเสริมผ้าใบ ซีลยางไดอะแฟรม หรือเรียกตามเครื่อง ซีลยางปั้มน้ำ ซีลยางปั้มลม ซีลยางโซลินอยวาวล์ ซีลยางเทปล่อน เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางทนไอน้ำ ซีลยางทนไอน้ำ ลักษณะการนำไปใช้งาน ซีลยางตู้อบ ซีลยางเตาอบ ซีลยางหม้อหุ่งข้าว ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลยางทนความร้อน ซีลยางสัมผัสอาหาร วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้แก่ EPDM Silicone Viton เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางทนความเย็น ซีลยางทนความเย็น แบ่งตามวัตถุดิบได้แก่ ซีลยาง CR ซีลยาง Silicone เพราะทั้ง2วัตถุดิบนี้มีทนอุณหภูมิความเย็นได้ดี เช่น ยางซีอาร์ ทนความเย็นได้ต่ำสุดที่ -60 องศาเซลเซียส หรือ ยางซิลิโคนทนความเย็นได้ต่ำสุดที่ -100 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้ซีลยางเกรดวัถุดิบประเภทไหนก็ขึ้นกับการใช้ งานของทางลูกค้าด้วยว่าต้องการซีลยางทนความเย็นด้านไหน ธุรกิจของคุณลูกค้าเป็นอย่างไร ทางเรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อเลือกซีลยางให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางทนสารเคมี ซีลยางทนสารเคมี ลักษณะการนำไปใช้งานในที่นี้ต้องของบอกก่อนเลยเพราะว่า ถ้าเราสามารถผลิตซีลยางทนสารเคมีทีได้มาตรฐานสากล แต่ทางลูกค้าจำเป็นต้องบอกกับทางเราให้เรารู้ถึงสารเคมีที่ใช้งาน เพราะเราจะได้นำเลือกวัตถุดิบให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางกันกระแทก ซีลยางกันกระแทก เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล ซีลยางทนน้ำมัน ซีลยางทนความร้อน หรืออาจมีเรื่องของอุณหภูมิร่วมอยู่ด้วย ในอุณหภูมิติดลบ ซีลยางห้องเย็น ซีลยางตู้เย็น ซีลยางตู้แช่ ในอุณหภูมิสูง ซีลยางตู้อบ ซีลยางเตาอบ เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลยางฟู้ดเกรด เป็นวัตถุดิบที่ออกแบบมาเพื่อสัมผัสอาหารได้โดยตรง ฟู้ดเกรด FoodGrade วัตถุดิบตัวนี้ถือ ยางซิลิโคน ซึ่งมีความเด่นในเรื่องทนความร้อนและความเย็นได้ดี จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทการอาหารและเครื่องดื่ม อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางฉนวนไฟฟ้า ซีลยางฉนวนไฟฟ้า ซีลยางกึ่งนำไฟฟ้า ซีลยางนำไฟฟ้า เป็นซีลยางทางด้านไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งทางเราสามารถผลิต ซีลยางดังกล่างได้ตามการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้กับทางเรา ทางเราจะทำซีลยางให้เหมาะกับการนำไปใช้งานให้ท่าน อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางฉนวนกันความร้อน ซีลยางฉนวนกันความร้อน ใช้ในด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิต อาหารและเครื่องดื่ม ซีลยางฟู้ดเกรด (Food Grade) ซีลยางตู้อบ ซีลยางเตาอบ ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและเพาะปลูก ซีลยางฟองน้ำ ในด้านอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน ซีลตู้คอนโทรล เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
ซีลยางตู้อบ เตาอบ ซีลยางทนความร้อนสูง ซีลพวกนี้ได้แก่วัตถุดิบประเภท ซีลยาง EPDM ซีลยาง Silicone ซีลยาง Viton การเลือกซีลยางทนความร้อนควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรเป็นยางซิลิโคน ใช้ในด้านทนน้ำมันควรเลือกเป็น ยางไวตันหรือยางเอ็นบีอาร์เป็นต้น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม