logo
  • February 29, 2016
  • Comments Off on ซีลยางโปรไฟล์

ซีลยางโปรไฟล์

ซีลยางโปรไฟล์

การใช้งาน

ซีลยางโปรไฟล์ มีชื่อเรียกตามภาษาอังกฤษว่า (Profile Rubber Seals) สามารถสั่งทำให้เป็นไปตามรูปแบบของลูกค้า ทำให้เหมาะกับงานทุกประเภทที่ต้องการกันรั่ว ซึม ของเครื่องจักรหรือส่วนประกอบของอุตสาหกรรมต่างๆ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ซีลยางโปรไฟล์
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ซีลยางโปรไฟล์
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ซีลยางโปรไฟล์
ความหนา : ตั้งแต่ 3 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความกว้าง : ตั้งแต่ 5 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

ซีลยางโปรไฟล์ เหมาะกับงานอุตสาหกรรม ใช่งานในเรื่องความร้อนตู้อบ ตู่แช่แข็ง ที่ต้องใช้ ซียางทรงต่างๆ มักจะนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร ซีลยางชนิดนี้จะมีรูปลักษณะคล้ายตัวที ที่จำต้องมีการแยกสองสาย แม้แต่ทางโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ยางซิลิโคนโปรไฟล์ สามารถจะใส่สีสันและยังคงคุณสมบัติ ที่จะต้องทนกับการใช้งาน อากาศ โอโซน ความร้อนและเย็น และต้องคงความหยืดหยุ่น และ ความคงทนของชิ้นงาน ไม่ขาดง่ายรั้วซึม ที่ต้องได้ระดับ สากล อายุการใช้งานที่ต้องตรงมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องใช่ ยางซีลโปรไฟล์ตัว

ซีลยางโปรไฟล์ เราแนะนำยางชนิดนี้ ทั้งแบบซิลิโคนและแบบอื่นขึ้นอยู่ที่กับการนำไปใช้งาน กับ ส่วนประกอบที่จะเป็นต้องแยก ที่มีทรงรูป เช่น ซีลยางโปรไฟล์ในการแยก และต้องทนความร้อนที่เกิดจากการเจอเสียดสีแรงดัน ซึ่งอาจทำให้ยางเกิดการละลายเหนี่ยวทำให้เสื่อมง่าย เพราะต้องทนความร้อนหรือความเย็น  เราจะแนะนำ ยางซิลิโคนโปรไฟล์ ให้ท่านทราบได้มาก ซีลยางโปรไฟล์ หลากหลายรูปแบบ D,P,U,E,L,H,C,T เป็นต้น คุณสมบัติจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับงาน