logo
  • February 29, 2016
  • Comments Off on ซีลยางเอ็นอาร์

ซีลยางเอ็นอาร์

ซีลยางเอ็นอาร์

การใช้งาน

ซีลยางเอ็นอาร์ เรียกตามภาษาอังกฤษ NR Rubber Seals ลักษณะการใช้งานสามารถนำไปทำเป็นชิ้นส่วนได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น ซีลยางเนื้อตัน ซีลยางโปรไฟล์ ซีลยางโอริงคอร์ด ซีลยางฟองน้ำ เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ซีลยางเอ็นอาร์
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -30⁰C ถึง +80⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +100⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -50⁰C
เนื้อยาง ซีลยางเอ็นอาร์
เนื้อยาง : ยางฟองน้ำ / ยางตัน
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ซีลยางเอ็นอาร์
ความหนา : ตั้งแต่ 3 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความกว้าง : ตั้งแต่ 5 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางกันกระแทก /  ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางยืดหยุ่นดี / ยางยึดติดกับโลหะดี
วัตถุดิบ : NR / ยางเอ็นอาร์

 

ยาง NR เป็นยางธรรมชาติ   หรือ ที่เรียก ว่า ยางพารา ที่ได้จากต้นยางพารา ลักษณะของน้ำยางที่ออกมาจะเป็นสีขาวข้น มีเนื้อยางแห้ง 30% โดยจะนำ ยางพารานี่ ไปทำการปั่นเหวี่ยง ให้ได้ยางแห้ง 60% เรียกว่ายางข้น และจะเติมสารอื่นๆ เพื่อคงรักษาสภาพน้ำยางข้น จึงนำมาทำการ ผลิต หรือ แต่งเติม ตามความเหมาะสมกับงาน ที่ โรงงาน อุตสาหกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการจะทำ จุกขวดน้ำ ลูกโป่ง นอกจากนี้ ยางแห้ง เราสามารถแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบ การจับตัวของน้ำยางเป็นก้อนแข็ง ที่เราได้ทำการแยกออกมาจากน้ำ นำไปรีดด้วยลูกกลิ้ง อบรมควัน 2-4 วัน จะได้ยางที่เราเรียกว่า ยางแผ่นรมควัน ยางชนิดนี้จะทนต่อแรงฉีกขาดสูงมาก และยังมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงมาก ยางดิบละลายได้ดีกับตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว

ซีลยางเอ็นอาร์(NR)คุณสมบัติที่ควรทราบเพื่อสั่งทำหรือนำไปใช่ ซีลยางเอ็นอาร์(NR)ไม่ทนต่อกรด ด่างเข้มข้น และจะไวต่อปฏิกิริยากับ อากาศ ไม่ทนต่อบรรยากาศโอโซน อากาศอุณหภูมิที่ใช่งานได้ อยู่ที่ -20 ถึง 80 องศา และยางชนิดนี้เก็บไว้นานจะเสียความหยืดหยุ่นลง ถ้าท่านสนใจที่จะนำไปใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม นิยมที่จะทำไปใช้ ยึดติดโลหะ เพราะ ซีลยางเอ็นอาร์(NR)รับน้ำหนักได้ดี จึงเหมาะสมจะนำไปใช้ แปรรูปทำเป็นตัวรองเครื่องจักร หรือทำเป็น ยางรองเครื่องจักร 2 สกรู เพราะอุตสาหกรรมของท่าน ไม่ว่า เครื่องจักรขนาดไหน เมื่อเปิดจะมีการสั่นขยับเกิดความเสียหายได้ จึง เหมาะที่จะใช้ ซีลยางเอ็นอาร์(NR)แปรรูปไปใช้ เพราะทำให้ยึดเครื่องจักรไม่ให้ขยับไปไหน เพราะส่วนใหญ่เมื่อเปิดอาจมีแรงสั่น