logo
  • February 29, 2016
  • Comments Off on ซีลยางตู้ดับเพลิง

ซีลยางตู้ดับเพลิง

ซีลยางตู้ดับเพลิง

การใช้งาน

ซีลยางตู้ดับเพลิง วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ได้แก่ต้องคำนึกถึงหลากสิ่งหลายอย่างด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นซีลที่ทนความร้อนได้สูงหรือเป็นซีลที่สามารถป้องกันการติดไฟล่ามได้

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ซีลยางตู้ดับเพลิง
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -20⁰C ถึง +130⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +150⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -40⁰C
เนื้อยาง ซีลยางตู้ดับเพลิง
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ซีลยางตู้ดับเพลิง
ความหนา : ตั้งแต่ 3 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความกว้าง : ตั้งแต่ 5 mm. ขึ้นไปหรือตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางกันกระแทก / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์

 

ซีลยาง ตู้ดับเพลิง เรามุ่งเน้นทำขอบเพื่อให้ปิดมิดชิดไม่ให้ มีช่องหรือเกิดการงัดแงะ ทำให้ตู้มีช่องหรือถูกเปิดออก เพราะ ตู้ดับเพลิง ต้องใช้ในยามเกิดเพลิงไหม้ จึงต้องผลิต ซีลยาง ตู้ดับเพลิง ที่ปิดมิดชิด สายยาง หรือขวาน ในกรณีไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ เราไม่เพียง ผลิต ซีลยาง ประเภทนี้ แม้แต่ ซีลยาง ประเภท ระบบไฟ ตู้ ประตู หน้าต่าง เราจะคำนึงถึงการใช้ ที่ไม่ว่าทางลูกค้าอุตสาหกรรมหรือ โรงแรม รีสอร์ต ก็ตามมักต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ เพื่อ ความปลอดภัย หรือ เพื่อการควบคุมป้องกัน ช่วยผู้มีอันตรายให้ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเสียหาย ตู้ ดับเพลิง จึงต้อง ใช้ซีลยางที่ทนความร้อนได้สูง เมื่อเกิดไฟ อาจทำให้ ยางเกิดละลายเหนี่ยวทำให้เปิดไม่ได้

อุตสาหกรรม มักไม่ทราบ เราจึงชี้แจ้ง เพราะยางแต่ละชนิด ใช้แตกต่างกันมาตรฐาน เกรด ก็แตกต่างกัน จึงต้องนึกถึงการจะนำไปใช้